Opinie i inwentaryzacje

W zakresie naszych prac prowadzimy działalność w zakresie sporządzania:

opinii i inwentaryzacji przyrodniczych,
– opinii dendrologicznych, inwentaryzacje i przeglądy drzewostanu (parki, cmentarze, drogi itp.)
– zarządzanie drzewostanem,
– nadzór inspektorski w terenach zieleni,
– monitoring chronionych gatunków,
– ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby termomodernizacji,
– fotografia przyrodnicza,
– wnioski do GDOŚ, RDOŚ, urzędów gmin, starostw i innych,

 

Do prac terenowych i pomiarów używamy urządzenia GPS Spectra Precision SP60 dzięki któremu możemy osiągnąć decymetrowa dokładność pomiaru, dalmierza laserowgo LaserTech Trupulse 360B, sprzętu fotograficznego, kamery inspekcyjnej (endoskopowej), detektora ultradźwięków Pettersson D-1000X oraz wielu innych specjalistycznych urządzeń, wspomaganych specjalistycznym oprogramowaniem.
Zakres prac inwentaryzacyjnych w przypadku drzew i krzewów obejmuje między innymi zestawienie i oznaczenie, stan zdrowotny, pomiary: pierśnica, średnica korony, wysokość, powierzchnia, przygotowujemy również mapę.

Współpracujemy z Inspektorami Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowanymi Inspektorami Drzew, chiropterologami i innymi specjalistami.